Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de diensten van SeeZen (massage, coaching en reiki).

 

Verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om Laura te informeren over alle zaken betreft de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand die van belang kunnen zijn voor de inhoud van de sessie(s).

 

Indien een cliënt minderjarig is, dient deze voorwaarden ondertekend te worden door de ouders of verzorgers van de cliënt. Daarbij wordt er toestemming gegeven om deze diensten uit te oefenen. Ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject. 

 

Vertrouwelijkheid

Alles wat besproken wordt tijdens de sessie blijft vertrouwelijk.

Als masseur, reiki-master en coach houd ik mij aan een ethische code tot geheimhouding.

De cliënt heeft inzage in haar/zijn dossier, binnen de muren van de praktijk. 

Er wordt alleen contact met derden (zoals de huisarts) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt. Bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtprocedure zal hierop een uitzondering gemaakt worden. 

 

AVG

Daarnaast geef je goedkeuring voor de AVG (privacywet) binnen SeeZen. SeeZen zal enkel wat publiekelijk plaatsen met jouw toestemming.

 

Evaluatie

Evaluatiemomenten zijn altijd mogelijk vanuit beide partijen. Een paar dagen na een sessie ontvang ik graag nog een reactie hoe de behandeling is verlopen via info@seezen.nl met als onderwerp: terugkoppeling + naam. Zo is er altijd nazorg mogelijk en is de behandelaar tevens volledig op de hoogte. Daarbij zijn zowel tips als tops zeer welkom!

 

Afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders wordt het consult in rekening gebracht. Dit kan enkel op 06-23655556, spreek een voicemail in of sms/app. Dit is pas geldig bij een bevestiging van SeeZen dat het bericht goed is ontvangen. 

 

Betaling

De betaling vindt plaats middels pinbetaling na de sessie, zorg dus dat u uw bankpas meeneemt. De diensten en tarieven staan op de website: www.seezen.nl.

Er zijn geen vergoedingen via een aanvullende verzekering mogelijk.